Účetnictví nestátních zdravotnických zařízení.

Doktor

Lékaři se při své činnosti setkávají se specifickými účetními a daňovými problémy, které jsou pro ně další administrativní zátěží, se kterou se musejí potýkat. Proto je výhodné svěřit vedení účetnictví externí firmě, která se na tyto odlišnosti specializuje.

Může se jednat o například:

- pro plátce DPH platby od zdravotních pojišťoven jako plnění osvobozené od DPH podle § 58 zák. 235/2004 Sb.

- nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v krácené výši a použití koeficientu pro vypořádání daně v krácené výši

- evidence školenců rezidenčních programů Ministerstva zdravotnictví a sledování jejich nákladů

eventuelně dalších povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví a ze zákona o daních z příjmů.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky z účetní praxe

  • Odklad daňových přiznání do 18.8.2020

    21.4.2020

    Termín podání daňových přiznání k dani z příjmů byl opět odložen, a to až na 18.8.2020, stejně tak byla odložena i splatnost daně. Stále platí, že byla zrušena první pololetní a druhá čtvrtletní záloha na daň z příjmu (ale pozor, nikoliv první čtvrletní, tu bylo nutno zaplatit).

  • Skončily úlevy v oblasti DPH

    13.8.2012

    S koncem července skončilo i automatické prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení.