Specializuji se na účetnictví menších a středních nestátních zdravotnických zařízení.

Doktor

Nabízím zkušenost s odlišnostmi účtování ve zdravotnictví:

platby od zdravotních pojišťoven jako plnění osvobozené od DPH

pro plátce DPH nárok na odpočet daně z přidané hodnoty v krácené výši a použití koeficientu pro vypořádání daně v krácené výši

evidence školenců rezidenčních programů Ministerstva zdravotnictví a sledování jejich nákladů

prodeje a nákupy ordinací

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Od roku 1996 pracuji na živnostenský list jako Dana Jandová - OK účetnictví, od roku 2007 souběžně také jako OK účetnictví s.r.o. Podnikatelům nabízím ucelené účetní a daňové služby. Uplatňuji vstřícný a indivudální přístup ke každému klientovi.

Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Doktor3

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky

 • Příspěvek zaměstnancům na knihy

  13.8.2012

  Uzetka

  Od začátku roku 2018 se rozšiřuje okruh daňově zvýhodněných benefitů o příspěvky na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti. Taková nepeněžní plnění jsou pak na straně zaměstnance osvobozena od daně.

 • Minimální a zaručená mzda v roce 2019

  13.8.2012

  Minimální mzda se v roce 2019 zvýšila na 13.350,- Kč. Úměrně se také zvyšuje mzda zaručená, např. u zdravotní setry zařazené v páté skupině to bude 19.850,- Kč.