spokojenost

bla bla bla

Pro každý Váš problém existuje řešení.

20 let zkušeností s účetnictvím

Spokojenost klientů je nejlepší vizitkou.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky z účetní praxe

  • Příspěvek zaměstnancům na knihy

    13.8.2012

    Od začátku roku 2019 se rozšiřuje okruh daňově zvýhodněných benefitů o příspěvky na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti. Taková nepeněžní plnění jsou pak na straně zaměstnance osvobozena od daně.

  • Od 1.10.2019 se změnil postup při výpočtu DPH

    13.8.2012

    Prvního října nabyla účinosti novela zákona o DPH. Mění se postup při zaokrouhlování DPH metodou "shora", při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně.