Ceník

Cena je stanovena jako paušál po domluvě s klientem a je přizpůsobena jak potřebám klienta, tak nárokům na práci účetní. Cena je stanovena včetně mezd. Vzhledem k odlišnému nastavení zpracování administrativy u různých společností se na tvorbě konečné ceny může podílet nejen množství účetních položek ke zpracování, ale i způsob organizace dokladů a způsob dohodnutého předávání informací.

Orientační ceny:                      neplátce DPH, max.5 zaměstnaců,   cca 200 dokladů měsíčně:    od 5 000,- Kč

                                                   plátce DPH, max.10 zaměstnanců,   cca 500 dokladů měsíčně:    od 10 000,- Kč

                                                   plátce DPH, max. 25 zaměstnanců,  cca 1000 dokladů měsíčně:   od 15 000,- Kč

                                                  plátce DPH, více než 25 zaměstnanců:                                             individuálně                                                               

                                             Sleva na předávání dokladů v digitálních kompletech:   - 2 000,-  až  - 7 000,- Kč

Paušál zahrnuje rovněž zpracování všech daňových přiznání, všech povinností souvisejících s ročním zúčtováním za zaměstnance, zpracování veškerých výkazů pro státní správu, účast na kontrolách, účetní konzultace k aktuálním problémům a případné náklady na materiál (šanony, kancelář. papír, atd.).

Doporučuji co nejvíce využívat digitálních možností práce s doklady.

Mojí prioritou je spokojenost zákazníka s kvalitní službou za výhodnou a širokému okruhu klientů dostupnou cenu. 

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky z účetní praxe

 • Posunutí termínů Přiznání k dani z příjmů

  2.2.2021

  Přiznání k dani z příjmu mohou být nově podána (a zaplacena) až do 3. 5. 2021, pokud je podání v papírové podobě, pokud je podáváte elektronicky, pak se lhůta posouvá ještě o měsíc později, tedy do 1.června.

 • Změny v důchodovém a nemocenském pojištění od roku 2021

  16.12.2020

  Od roku 2021 se navyšuje rozhodný příjem pro zaměstnání malého rozsahu a to na částku 3500,- Kč. Zvyšuje se také redukční hranice pro výpočet nemocenské a náhrady mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti.

 • Daňová uznatelnost testů na koronavirus

  10.10.2020

  Náklady na testy na koronavirus za zaměstnance, i ty, které byly dobrovolné, jsou daňově uznatelným nákladem. Tato uznatelnost se vztahuje i na OSVČ, pokud prokáží, že testování souvisí s jejich podnikatelskou činností.