Ceník

Cena je stanovena jako paušál po domluvě s klientem a je přizpůsobena jak potřebám klienta, tak nárokům na práci účetní. Cena je stanovena včetně mezd. Vzhledem k odlišnému nastavení zpracování administrativy u různých společností se na tvorbě konečné ceny může podílet nejen množství účetních položek ke zpracování, ale i způsob organizace dokladů a způsob dohodnutého předávání informací.

Orientační ceny:       malá firma, neplátce DPH, max. 10 zaměstnaců:      od 5 000,- Kč

                                    střední firma, plátce DPH, max. 25 zaměstnanců:    od 15 000,- Kč

                                    větší firma, plátce DPH, více než 25 zaměstnanců:   individuálně                                                               

Paušál zahrnuje rovněž zpracování všech daňových přiznání, zpracování veškerých výkazů pro státní správu, účast na kontrolách a případné náklady na materiál (šanony, kancelář. papír, atd.). Doporučuji co nejvíce využívat digitálních možností práce s doklady.

Mojí prioritou je spokojenost zákazníka s kvalitní službou za výhodnou a širokému okruhu klientů dostupnou cenu. 

Nepřijímám platby v hotovosti.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky z účetní praxe

  • Příspěvek zaměstnancům na knihy

    13.8.2012

    Od začátku roku 2019 se rozšiřuje okruh daňově zvýhodněných benefitů o příspěvky na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti. Taková nepeněžní plnění jsou pak na straně zaměstnance osvobozena od daně.

  • Od 1.10.2019 se změnil postup při výpočtu DPH

    13.8.2012

    Prvního října nabyla účinosti novela zákona o DPH. Mění se postup při zaokrouhlování DPH metodou "shora", při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně.