Vedení účetnictví

Admin

kompletní zpracování účetnictví externě ve vlastním účetním programu nebo

práce u klienta s jeho účetním programem,

vedení zakázkového a střediskového účetnictví, sledování pohledávek a závazků, evidence a inventarizace majetku

komunikace s bankou, vystavování platebních příkazů, dohled nad splatností faktur

komunikace s úřady osobní, telefonická i prostřednictvím datové schránky

možné využití výhod elektronické komunikace s klientem, zefektivnění účetní agendy, práce s doklady v cloudu nebo v online aplikacích

daňové a účetní konzultace, průběžný reporting, flexibilní řešení problémů

další agendy dle požadavků klientů: archivace dokladů, statistické výkazy, vypracování interních směrnic, evidence a inventury drobného majetku, atd.

řešení specifických situací - účetnictví při zakládání firmy, účetnictví a daňová přiznání u firmy v likvidaci, apod.

Mzdy

Mzdy

vedení mzdové evidence, eventuelně i personální agendy

kompletní vyhotovení měsíčních mezd a jejich rozeslání

zajišťování všech povinností ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

vyúčtování daně z příjmu zaměstnanců

evidence dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

další povinnosti související se mzdami (povinné pojištění, srážky, stravenky, apod.)

Daňová přiznání

Priznani

vyhotovení všech obvyklých daňových přiznání: DPH, KH, SH, DzPPO, SD, DzN

jejich odesílání přes datovou schránku nebo jiným požadovaným způsobem

dohled nad termíny splatností daňových záloh i doplatků

Zastupování na úřadech

Cssz

Zastupování klienta při kontrolách na České správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven, na Finanční správě a na Úřadu práce.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky

  • Oznámení

    22.9.2023

    Z důvodů zaplnění kapacity je příjem nových klientů dočasně pozastaven.