Vedení účetnictví

Admin

kompletní zpracování účetnictví externě ve vlastním programu

možná i práce u klienta v jeho účetní aplikaci, eventuelně kombinovaný přístup

vedení zakázkového a střediskového účetnictví, sledování pohledávek a závazků, evidence majetku

komunikace s bankou, vystavování platebních příkazů, dohled nad splatností faktur

komunikace s úřady osobní, telefonická i prostřednictvím datové schránky

využití všech výhod elektronické komunikace s klientem, zefektivnění účetní agendy

daňové a účetní konzultace, průběžný reporting, flexibilní řešení problémů

další agendy dle požadavků klientů: archivace dokladů, statistické výkazy, vypracování interních směrnic, evidence a inventury drobného majetku, atd.

Mzdy

Mzdy

vedení mzdové evidence, eventuelně i personální agendy

kompletní vyhotovení měsíčních mezd a jejich rozeslání

zajišťování všech povinností ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

vyúčtování daně z příjmu zaměstnanců

evidence dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

další povinnosti související se mzdami (povinné pojištění, srážky, stravenky, apod.)

Daňová přiznání

Priznani

vyhotovení všech obvyklých daňových přiznání: DPH, KH, SH, DzPPO, SD, DzN

jejich odesílání přes datovou schránku

dohled nad termíny splatností daňových záloh i doplatků

Zastupování na úřadech

Cssz

Zastupování klienta při kontrolách na České správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven, na Finanční správě a na Úřadu práce.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky z účetní praxe

 • Daňová uznatelnost testů na koronavirus

  10.10.2020

  Náklady na testy na koronavirus za zaměstnance, i ty, které byly dobrovolné, jsou daňově uznatelným nákladem. Tato uznatelnost se vztahuje i na OSVČ, pokud prokáží, že testování souvisí s jejich podnikatelskou činností.

 • Zálohy na silniční daň opět platí

  21.4.2020

  Končí prominutí úroků za pozdní platby záloh na silniční daň. Do 15.října je tedy nutno zaplatit nejen třetí splátku zálohy na silniční daň, ale také tu první a druhou, pokud ještě zaplaceny nebyly.

 • Skončily úlevy v oblasti DPH

  13.8.2012

  S koncem července skončilo i automatické prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení.