Vedení účetnictví

Admin

kompletní zpracování účetnictví externě ve vlastním programu

možná i práce u klienta v jeho účetní aplikaci, eventuelně kombinovaný přístup

vedení zakázkového a střediskového účetnictví, sledování pohledávek a závazků, evidence majetku

komunikace s bankou, vystavování platebních příkazů, dohled nad splatností faktur

komunikace s úřady osobní, telefonická i prostřednictvím datové schránky

využití všech výhod elektronické komunikace s klientem, zefektivnění účetní agendy

daňové a účetní konzultace, průběžný reporting, flexibilní řešení problémů

další agendy dle požadavků klientů: archivace dokladů, statistické výkazy, vypracování interních směrnic, evidence a inventury drobného majetku, atd.

Mzdy

Mzdy

vedení mzdové evidence, eventuelně i personální agendy

kompletní vyhotovení měsíčních mezd a jejich rozeslání

zajišťování všech povinností ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

vyúčtování daně z příjmu zaměstnanců

evidence dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

další povinnosti související se mzdami (povinné pojištění, srážky, stravenky, apod.)

Daňová přiznání

Priznani

vyhotovení všech obvyklých daňových přiznání: DPH, KH, SH, DzPPO, SD, DzN

jejich odesílání přes datovou schránku

dohled nad termíny splatností daňových záloh i doplatků

Zastupování na úřadech

Cssz

Zastupování klienta při kontrolách na České správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven, na Finanční správě a na Úřadu práce.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky z účetní praxe

  • Odklad daňových přiznání do 18.8.2020

    21.4.2020

    Termín podání daňových přiznání k dani z příjmů byl opět odložen, a to až na 18.8.2020, stejně tak byla odložena i splatnost daně. Stále platí, že byla zrušena první pololetní a druhá čtvrtletní záloha na daň z příjmu (ale pozor, nikoliv první čtvrletní, tu bylo nutno zaplatit).

  • Skončily úlevy v oblasti DPH

    13.8.2012

    S koncem července skončilo i automatické prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení.