Vedení účetnictví

Admin

kompletní zpracování účetnictví externě ve vlastním programu

využití všech výhod elektronické komunikace s klientem, on-line řešení administrativy a vzdálená správa účetnictví

možná i práce u klienta v jeho účetní aplikaci, eventuelně kombinovaný přístup

vedení zakázkového a střediskového účetnictví, sledování pohledávek a závazků, evidence majetku

komunikace s bankou, dohled nad splatností faktur

komunikace s úřady prostřednictvím datové schránky

účetní konzultace, měsíční reporting

dle dohody archivace dokladů dle zákona

Mzdy

Mzdy

vedení mzdové evidence, eventuelně i personální agendy

kompletní vyhotovení měsíčních mezd a jejich rozeslání

zajišťování všech povinností ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

vyúčtování daně z příjmu zaměstnanců

evidence dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

další povinnosti související se mzdami (povinné pojištění, srážky, stravenky, apod.)

Daňová přiznání

Priznani

vyhotovení všech potřebných daňových přiznání: DPH, KH, SH, DzPPO, SD, DzN

jejich odesílání přes datovou schránku

dohled nad termíny splatností daňových povinností

Zastupování na úřadech

Cssz

Zastupování klienta při kontrolách na České správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven, na Finanční správě a na Úřadu práce.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Od roku 1996 pracuji na živnostenský list jako Dana Jandová - OK účetnictví, od roku 2007 souběžně také jako OK účetnictví s.r.o. Podnikatelům nabízím ucelené účetní a daňové služby. Uplatňuji vstřícný a indivudální přístup ke každému klientovi.

Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Doktor3

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky

 • Příspěvek zaměstnancům na knihy

  13.8.2012

  Uzetka

  Od začátku roku 2018 se rozšiřuje okruh daňově zvýhodněných benefitů o příspěvky na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti. Taková nepeněžní plnění jsou pak na straně zaměstnance osvobozena od daně.

 • Minimální a zaručená mzda v roce 2019

  13.8.2012

  Minimální mzda se v roce 2019 zvýšila na 13.350,- Kč. Úměrně se také zvyšuje mzda zaručená, např. u zdravotní setry zařazené v páté skupině to bude 19.850,- Kč.