Vedení účetnictví

Admin

kompletní zpracování účetnictví externě ve vlastním programu

možná i práce u klienta v jeho účetní aplikaci, eventuelně kombinovaný přístup

vedení zakázkového a střediskového účetnictví, sledování pohledávek a závazků, evidence majetku

komunikace s bankou, vystavování platebních příkazů, dohled nad splatností faktur

komunikace s úřady osobní, telefonická i prostřednictvím datové schránky

využití všech výhod elektronické komunikace s klientem, zefektivnění účetní agendy

daňové a účetní konzultace, průběžný reporting, flexibilní řešení problémů

další agendy dle požadavků klientů: archivace dokladů, statistické výkazy, vypracování interních směrnic, evidence a inventury drobného majetku, atd.

Mzdy

Mzdy

vedení mzdové evidence, eventuelně i personální agendy

kompletní vyhotovení měsíčních mezd a jejich rozeslání

zajišťování všech povinností ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

vyúčtování daně z příjmu zaměstnanců

evidence dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce

další povinnosti související se mzdami (povinné pojištění, srážky, stravenky, apod.)

Daňová přiznání

Priznani

vyhotovení všech obvyklých daňových přiznání: DPH, KH, SH, DzPPO, SD, DzN

jejich odesílání přes datovou schránku

dohled nad termíny splatností daňových záloh i doplatků

Zastupování na úřadech

Cssz

Zastupování klienta při kontrolách na České správě sociálního zabezpečení, u zdravotních pojišťoven, na Finanční správě a na Úřadu práce.

OK účetnictví

Kalkulacka-2

Nabízím kompletní účetní a daňové služby pro podnikatele. Uplatňuji vstřícný přístup k řešení potřeb každého klienta.

Poskytuji ucelený účetní servis od roku 1996 jako OK účetnictví Dana Jandová, v současnosti i jako společnost s ručením omezeným. Mám uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti u pojišťovny Allianz, a.s.

Účetnictví pro lékaře

Specializuji se také na kompletní účetní a daňové služby pro lékaře a nestání zdravotnická zařízení, plátce DPH.

Novinky z účetní praxe

  • Příspěvek zaměstnancům na knihy

    13.8.2012

    Od začátku roku 2019 se rozšiřuje okruh daňově zvýhodněných benefitů o příspěvky na tištěné knihy včetně obrázkových knih pro děti. Taková nepeněžní plnění jsou pak na straně zaměstnance osvobozena od daně.

  • Od 1.10.2019 se změnil postup při výpočtu DPH

    13.8.2012

    Prvního října nabyla účinosti novela zákona o DPH. Mění se postup při zaokrouhlování DPH metodou "shora", při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně.